GZ-psychologie nr. 4, 2020

  Interview met Karlijn Vermeulen | Effectiviteit groepsbehandeling | Hoe verbeter je de therapeutische relatie?

  Nieuwe editie | Geheim ingrediënt

  Cliënt: 'Wat jij vorige week tegen mij zei heeft mij zo enorm geholpen.' Ik: 'ehhhh, wat bedoel je precies?' Ik heb op dat moment geen idee of mijn cliënt doelt op mijn uitleg over exposure en disconfirmatie van verwachtingen tijdens onze vorige sessie, want dat was nieuwe informatie voor haar.

  ‘Het gaat steeds meer om de individuele verschillen’

  Behandelingen kunnen nog effectiever als we meer inzicht krijgen in de werkzame elementen van psychotherapie, en als duidelijk wordt waarom sommige patiënten wel en andere geen baat hebben bij een behandeling. Dat zeggen psychotherapeut Marcus Huibers en orthopedagoog Bram Orobio de Castro.

  Nieuws

  Invloed moeder psychotische ervaringen | Betere zorg met voordeurscreening | Steeds meer e-health | Overleg met patiënten!

  ‘Houd Me Vast’ geeft partners het vertrouwen in elkaar terug

  Het behandelprogramma Houd Me Vast (HMV) bouwt voort op het gelijknamige boek van Sue Johnson, grondlegger van de Emotionally Focused Couples Therapy (EFT), een relatietherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie.

  Léopold Szondi (1893-1986)

  We voelen ons aangetrokken tot mensen die op ons lijken. Althans, vanuit die gedachte ontwikkelde de Hongaarse psychiater Léopold Szondi (1893-1986) in de vorige eeuw de Szondi-test, een psychologische test waarmee volgens Szondi het meest onbewuste in de persoonlijkheid van een individu onthuld zou kunnen worden.

  Verbetering therapeutische relatie

  Een goede therapeutische relatie is essentieel voor optimale symptoomreductie. Wat kan een behandelaar van patiënten met een depressie doen om de therapeutische relatie al bij de start van de behandeling te optimaliseren?

  Therapeut krijgt digitale superkracht met de mute-knop!

  'Nu zie ik alleen uw ogen, en is uw microfoon aan?' Ik zucht; hoewel ik mijzelf met het oog op besmetting nu een stuk veiliger voel, zorgt het beeldbellen ook voor de nodige therapiehobbels.

  Opinie: Groepsbehandeling voor studenten? Graag meer onderzoek!

  In de ggz wordt tegenwoordig vaak ingezet op groepsbehandelingen. Vooral voor relatief homogene patiëntpopulaties, zoals universiteitsstudenten, bieden groepsbehandelingen praktische voordelen. Er is echter is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat groepsbehandelingen ook even effectief zijn als individuele behandelingen.

  ‘Kennis van genetica is van belang voor therapeuten’

  Als kinder- en jeugdpsychiater voor patiënten met een verstandelijke beperking werkt Karlijn Vermeulen op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de genetica. In de rubriek Bijzonder specialisme deze keer aandacht voor een zorgverlener met een bijzondere interesse voor genetisch onderzoek.

  Rechten & plichten

  Het waarborgen van privacy in tijden van corona: een must of een last? | Alleen tuchtklachten van wilsbekwame patiënten worden in behandeling genomen

  Boeken etc.

  Gesignaleerd: Mythen over zelfmoord, Praktijkboek triple problematiek, de sofrologiemethode | Recensie: Handboek Generalistische GGZ

  De ‘switch’

  Onlangs reed ik eindelijk weer eens een behoorlijke afstand in de auto. Dat was vanwege de COVID-19-maatregelen lang geleden. Zoals dat waarschijnlijk ook voor u geldt, werk ik sinds half maart vanuit huis. Voor onderwijs, training, overleg met collega's en patiëntbesprekingen ben ik snel overgegaan op beeldbellen.