GZ-psychologie nr. 7/8, 2017

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  It’s all in the family

  ‘Ik had eigenlijk eerst mijn appel willen opeten, dat was ik net van plan,’ zei een patiënt toen ik hem iets te vroeg uit de wachtkamer kwam halen op de polikliniek angst en dwangstoornissen.

  Nieuws

  Uit onderzoek blijkt dat een depressie tijdens de zwangerschap allerlei gevolgen kan hebben voor moeder en kind.

  Marleen Rijkeboer: ‘Schematherapie is heel effectief’

  Als pionier op het gebied van schematherapie in ons land, zet Marleen Rijkeboer zich nu al bijna een kwart eeuw in voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, als behandelaar; maar ook als onderzoeker. In maart 2017 is zij aangesteld als bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit Maastricht (UM). Vanuit die positie wil zij vooral bijdragen aan de academisering van de klinische praktijk.

  Rechten en Plichten

  In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

  ROM als behandelondersteuning: met vallen en opstaan naar een nieuwe werkroutine

  Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt door veel professionals vooral geassocieerd met benchmarking en zorgverzekeraars, oftewel met ‘ROM omdat het moet’. ROM is echter primair een klinisch ondersteuningsinstrument, met aangetoond nut voor behandelaar en cliënt.

  Afscheid nemen bestaat niet

  ‘Ik wil naar de indoor speeltuin!’, roept de 9-jarige Julian enthousiast. ‘Of knutselen!’ ‘Nee, we gaan naar de bios,’ beslist zijn drie jaar oudere zus Linda op ferme toon.

  Gesignaleerd

  Onlangs lanceerden psychiaters en psychiaters in opleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een website met informatie over de psychiatrie in de meest brede zin van het woord.

  Valkuilen in de behandeling van ASS

  In de behandeling van Autismespectrumstoornissen (ASS) moet rekening worden gehouden met de specifieke informatieverwerking van patienten met ASS. Over de (on-)mogelijkheden van de behandeling van ASS bij volwassenen.

  ‘Van ROM-soap naar meten wat je wilt weten’

  De ROM staat nu al lange tijd lijkt me prima ter discussie. Psychotherapeut en auteur Rob Faltin stelt voor om de kwaliteit van de metingen te verbeteren.

  Over opleiden: een powerpointpresentatie met 133 sheets

  ‘En dan zijn we nu aangekomen bij sheet 133. Daar staat, zoals jullie kunnen zien, eh ja, wat staat daar ook al weer? Ik moet zelf ook even kijken, want er staan veel moeilijke woorden.’

  Down Under: de wilde kat

  De vijfjarige Selina heeft forse gedragsproblemen in het pleeggezin waar ze al twee jaar woont. Ze kan als een blad aan de boom omslaan van heel lief naar agressief, waarbij ze blaast als een wilde kat, en ze slaapt slecht. Ze wil niet meer in haar eigen bed slapen, haar pleegouders zijn wanhopig. Selina heeft drugsgebruik meegemaakt en huiselijk geweld tussen haar oma en haar tienermoeder die een dissociatieve stoornis heeft ten gevolge van langdurig misbruik door haar vader.

  Van een team professionals naar een professioneel team

  ‘Is het samenbrengen van intrinsiek gemotiveerde, hoogopgeleide en ervaren zorgverleners voldoende basis voor effectief teamwork?’ Die vraag stelt chirurg Marck Haerkens, directeur van Wings of Care, een adviesorganisatie met een operationele expertise op het grensvlak van lucht-, ruimtevaart en zorg. Wings of Care, vrij vertaald Zorgvleugels, verwijst naar de missie van deze adviesorganisatie: betere patiëntenzorg. Op uitnodiging van de redactie geeft Haerkens in GZ-psychologie zijn visie op samenwerking in de zorg.