Corona

Nieuw onderzoek naar behandeling met schematherapie van cluster-c persoonlijkheidsstoornissen

Een team onder leiding van Prof. dr. Arnoud Arntz (UvA) en Dr. Nathan Bachrach (GGZ Oost Brabant) start een onderzoek naar de behandeling met schematherapie van cluster-c persoonlijkheidsstoornissen: ‘Deze steeds meer gebruikte vorm van psychotherapie wordt vaker in groepsverband gegeven, omdat dan meer cliënten behandeld kunnen worden per therapeut, en omdat de toepassing in groepen […]

Kijktip | Deepfake Therapy

Regie:Roshan Nejal | 2 Doc Kort, KRO/NCRV, 25 oktober 2020. Bekijk de documentaire (23′) >  

Schematherapie is ook effectief bij ouderen

In het boek volg je stapsgewijs hoe een schematherapie van begin tot eind wordt vormgegeven. Daarbij is er aandacht voor verschillende soorten problemen en doelgroepen. Zo gaan de auteurs in op behandeling van cliënten met comorbiteit (bijvoorbeeld PTSS of verslaving), en op verschillen in leeftijd en setting (zoals individueel, of in een groep). Wil je […]

Verzwaarde dekens als interventie bij de behandeling van slapeloosheid

De onderzoeksresultaten tonen aan dat deelnemers die de verzwaarde deken gedurende vier weken gebruikten, een significant verminderde slapeloosheid, beter slaaponderhoud, een hoger activiteitenniveau overdag en verminderde symptomen van vermoeidheid, depressie en angst rapporteerden. Deelnemers aan de gewogen dekengroep hadden bijna 26 keer meer kans op een afname van 50% of meer in hun ernst van […]
Corona

Vaccinatiestrategie COVID-19 GGZ

Prioriteit wordt gegeven aan: patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld, inclusief de forensische zorg – clienten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen – 60 plussers – mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen – mensen die gedwongen worden behandeld zorgmedewerkers in intramurale settingen zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten Huisartsen zullen de vaccinatie geven […]
Trauma

Nieuwe Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

De zorgstandaard beschrijft vijf typen dissociatieve stoornissen, helpt patiënten bij het vinden van de juiste hulp en biedt professionals handvatten voor de complexe diagnostiek en behandeling. Professionals kunnen dissociatieve stoornissen hiermee eerder signaleren en samen met de patiënt tijdiger een adequate behandeling vinden. De standaard beschrijft wanneer het zinvol is om te screenen en waar […]

De sofa van Freud

De oorsprong van de psychoanalyse ligt bij de ontdekkingen van Sigmund Freud, in zijn behandelpraktijk als zenuwarts in Wenen, nu ruim een eeuw geleden.

Hoe helpen we vluchtelingen?

De afgelopen jaren kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Vluchtelingen hebben relatief veel psychische klachten, maar vragen minder vaak om psychologische hulp. Dit vraagt om extra inspanningen, stelt Evert Bloemen, zodat vluchtelingen toch de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Rechten & plichten

Gevolgen van het zorgprestatiemodel | Kijk niet zonder toestemming in een dossier

Sensorimotor-therapeut Anneke Vinke: ‘Ggz-behandelaars, denk aan het lichaam’

Of het nu gaat om een trauma of om een hechtingsprobleem, gz-psycholoog Anneke Vinke is ervan overtuigd dat psychische 'kneuzingen' altijd ook sporen nalaten in het lichaam. Wat haar betreft is de lichaamsgerichte sensorimotorpsychotherapie (SP) daarom een veelbelovende behandeling voor psychische problemen.