Website van het tijdschrift GZ-psychologie
 
GZ-psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 15.000 zijn. GZ-psychologie wil de identiteit en de positie van de gz-psychologen versterken en een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Het bevat wetenschappelijke artikelen over diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen; informatie over de praktische uitoefening van het vak, zoals de opleiding, profielen en richtlijnen; en een aantal vaste rubrieken, zoals nieuws en agenda.
 
GZ-psychologie verschijnt acht per jaar en wordt verstuurd aan de abonnees. Zie voor meer informatie over de abonnementen onder Abonnementen.

Twitter: @GZpsychologie