GZ-psychologie nummer 1 2023

  GZ-psychologie nummer 1 2023

  Interview met Marit Sijbrandij over het tegengaan van langdurige psychische klachten bij vluchtelingen | De ziekelijke zijde van ziektewinst | Transitie of niet? Overwegingen bij transgenderidentiteit

  boeken en kopje koffie

  Boeken etc. | gesignaleerd

  Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5-TR) | De polyvagaaltheorie in therapie | De valstrik van het geluk

  Michel Reinders

  Column | De ziekelijke zijde van ziektewinst

  Heeft u ooit thuis gezeten met een dijk van een burn-out in een wervelstorm van paniekaanvallen? Heeft u toen gedacht: 'ik hoop dat dit een blijvertje is, zodat ik nooit meer terug hoef te gaan naar die rotbaas van mij?'

  Abraham Maslow

  Vak in Beeld | Abraham Maslow

  Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Abraham Harold Maslow (1908-1970) doorlopen mensen een 'behoeftenhiërarchie' die hij de 'Piramide van Maslow' noemde. In zijn motivatie-theorie (1943) stelt hij dat de mens pas kan streven naar bevrediging van hiërarchisch hoger gelegen behoeften nadat de hiërarchisch lagere behoeften eerst bevredigd zijn.

  Willemijn Scholten

  Redactioneel | Bij twijfel altijd doen!

  Gekkigheid in de beroepsopleidingen

  Column | Cultuursensitieve benadering

  Twintig jaar geleden hadden wij als managementteam geregeld overleg. We wisselden informatie uit, signaleerden problemen en namen besluiten. Een terugkerend thema was de no-show bij patiënten met een migratieachtergrond.

  Interview Marit Sijbrandij

  Interview Marit Sijbrandij | ‘De interventie PM+ kan psychische klachten bij vluchtelingen tegengaan’

  Hoe kun je tegengaan dat vluchtelingen langdurige psychische klachten hebben zoals depressie, angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS)? Hoogleraar Klinische psychologie Marit Sijbrandij vond een antwoord op die vraag in Problem Management+ (PM+), een door de WHO ontwikkelde interventie voor mensen in landen met een minder goed georganiseerde ggz. Bijzonder is dat behandeling kan worden uitgevoerd door niet-psychologen.

  Interview Caren de Graaff | ‘Laatst schreef een cliënt me: ik ben nu weer iemand’

  In Nederland lijdt ongeveer één op de zestig vrouwen aan de chronische huidziekte lichen sclerosus. Het zijn niet alleen de pijn en de jeuk in het genitale gebied waarvan zij last hebben, veel erger zijn de frustratie en de schaamte waarmee zij worstelen.

  Rechten & plichten | To see or not to see

  Een politieagent was uitgevallen vanwege posttraumatische klachten die hij tijdens zijn werk had opgelopen. Om te beoordelen of betrokkene voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking kwam, voerde een psychiater op verzoek van de UWV-verzekeringsarts een onderzoek uit.

  Rechten & plichten | Centenkwesties

  Met enige regelmaat moet de rechter zich buigen over de vraag of een (oud-)patiënt de rekening voor ontvangen zorg, of het niet vergoedde deel daarvan, moet betalen aan de zorgaanbieder.

  Hoe herken en behandel je traumatische rouw?

  Traumatische rouw omvat klachten van een persisterende rouwstoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie na verlies van een dierbare. Een passende behandeling kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van de klachten.

  Pride Amsterdam

  Casus | Overwegingen bij transgenderidentiteit

  Bij mensen met een transgenderidentiteit is er sprake van een discrepantie tussen het toegewezen geboortegeslacht en de genderidentiteit. Sommige mensen melden zich aan voor een genderaffirmatieve behandeling, maar door de toegenomen zorgvraag zijn de wachtlijsten zo lang dat zij jarenlang op een behandeling moeten wachten.

  krant

  Nieuws

  Patiënten met angststoornissen kunnen minder goed mentaliseren | Online intensieve traumabehandeling werkt! | Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk | Onderzoek ondernemerschap en burn-out

  Onderzoek ondernemerschap en burn-out

  Online intensieve traumabehandeling werkt!

  Aandacht voor leefstijl blijft belangrijk

  Hoe een complexe traumatheorie een sterk verhaal bleek

  De polyvagaal-theorie is een tot de verbeelding sprekende theorie over hoe ons autonome zenuwstelsel reageert op ingrijpende gebeurtenissen. Steeds meer behandelaars behandelen hun patiënten met polyvagale technieken, terwijl recent onderzoek laat zien dat de basale assumpties van de theorie niet kloppen.