GZ-psychologie nr. 4, 2017

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  Wetenschap als krantenkop

  Ik zie de koppen al voor me: ‘Van antidepressiva kom je nooit meer af ’, of ‘Terugval torenhoog na stoppen antidepressiva’. Binnenkort zal ik een persbericht schrijven over de uitkomsten van mijn onderzoek naar het afbouwen van antidepressiva. De uitkomsten zijn natuurlijk veel genuanceerder dan de uitspraken hierboven, maar de kans is groot dat de nuance in de media verdwijnt. De berichtgeving in de media de afgelopen maanden heeft mij hierover aan het denken gezet.

  Nieuws

  Een chronische depressie is een van de moeilijkst behandelbare depressieve stoornissen. De bijbehorende klachten zijn vaak resistent voor de bestaande psychotherapieën van depressie. Onderzoekers van de VU en Universiteit van Tokyo willen daarom dat de wetenschap haast maakt met het ontwikkelen en onderzoeken van effectieve behandelingen voor patiënten met een chronische depressie.

  ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

  Nooit gedacht dat ik deze oneliner van Cruyff nog eens zou gebruiken.

  David van den Berg: ‘Praten met mensen is niet gevaarlijk’

  Een patiënt met een psychose behandelen voor PTSS? Voor veel therapeuten is dat een brug te ver, maar volgens David van den Berg hebben patiënten er veel baat bij. Begin dit jaar promoveerde de idealistische Haagsche psycholoog op een onderzoek waarin hij aantoont dat zo’n behandeling niet alleen effectief is, maar ook veilig.

  Down Under: Stik viezerik!

  De vierenvijftigjarige Bernice had in de afgelopen twee maanden al vijf keer naar de praktijk gebeld om te vragen wanneer ‘die blonde vrouw die mensen geneest’ er weer zou zijn. De trauma-clinics die ik in haar dorp houd, worden onregelmatig gepland en ze was kennelijk ongeduldig.

  De ‘Varbanov’-jurisprudentie

  In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

  Plafondhandel

  In deze rubriek vindt u bijdragen over juridische kwesties en tips voor de praktijk.

  QIT4kids: ROMMEN bij jonge patiënten

  Hoewel kinderen een groot aandeel hebben in de patiëntenpopulatie van de ggz, richten de meeste feedbackinstrumenten zich op de behandeling vanvolwassen patiënten. In september 2015 startte de Vlaamse organisatie Quality Improvement in Treatment (QIT) met de ontwikkeling van QIT4kids, een webapplicatie voor kinderen, jongeren en hun ondersteunend netwerk.

  Gesignaleerd

  In het werkboek Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren worden de principes van ACT vertaald naar een therapiemodel voor kinderen en jongeren (8-18 jaar oud). Dit zogeheten ACT4kids-model is bruikbaar in uiteenlopende begeleidingssituaties binnen de ggz, het onderwijs, de opvoeding en coaching. Doel van ACT is dat kinderen of volwassenen psychologisch (meer) flexibel worden.

  De veelbelovende toepassing van IBSR

  Vorig jaar verscheen ‘Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie’. In het boek wordt beschreven hoe IBSR kan worden toegepast in de behandelpraktijk. Met de toepassing van IBSR zouden cognities van patiënten ‘sneller en meer doorleefd’ veranderd kunnen worden dan met de gebruikelijke uitdaagtechnieken van CGT.

  Psychotherapie via het lichaam

  Cliënten met een angst- of stemmingsstoornis helpen om hun lichaam te leren observeren, is een effectieve aanvulling op CGT. Dat stelt GZ-psycholoog Willem Fonteijn in zijn vorig jaar verschenen boek Circle of awareness. Agnes Scholing, bijzonder hoogleraar psychotherapie, vraagt zich af of de aanpak van Fonteijn niet vooral werkt dankzij zijn kwaliteiten als behandelaar. Op uitnodiging van de redactie gingen ze met elkaar in gesprek.

  Ingezonden brief: De Nieuwe GGZ leunt op de schouders van reuzen

  Met de deze brief reageert de auteur op een eerder verschenen opinie van Bob Cools, directeur van het CGG De pont in Mechelen: ‘De Nieuwe GGZ: een apologie en utopie’.