GZ-psychologie magazine nr. 4, 2022

  Interview met Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger over transgenderzorg| De therapeutische relatie met hoogbegaafden | Focus op leefstijl

  Artikel | De therapeutische relatie met hoogbegaafden

  Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

  Boeken etc.

  Casusboek schematherapie | Handboek psychiatrie in de laatste levensfase | Een regenboog in jou | Homo Emoticus

  Casus | Omgaan met uitingen van suïcidaliteit

  Als gz-psycholoog word je geacht te weten wat je moet doen als een patiënt zich in een gesprek suïcidaal uit. Hierover is literatuur beschikbaar en er zijn multidisciplinaire richtlijnen opgesteld. Welke basisvaardigheden worden er van een gz-psycholoog verwacht?

  Column | Geven en nemen

  Zelf kan ik de titel van het boek van Rutger Bregman, 'De meeste mensen deugen', nog maar slecht verdragen.

  Column | Slachtofferhulp

  Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

  Interview Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger: ‘Gz-psychologen zijn goed toegerust voor transgenderzorg’

  Transgenderzorg zal steeds vaker gaan plaatsvinden in regionale netwerken van ziekenhuizen en ggz-instellingen. Dat voorspellen Luk Gijs, emeritus hoogleraar Seksuologie (KU Leuven) en Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter van het Amsterdamse Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (Amsterdam UMC).

  Nieuws

  Het Dolhuys wint prestigieuze prijs | Meer suïcidaliteit bij autistische jongeren | Langdurig cannabisgebruik en cognitie | Wat is het gewicht van ervaringsdeskundigheid?

  Opinie | Focus op leefstijl

  Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

  Rechten & plichten

  Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren

  Tjalling

  Vak in Beeld | Peter Fonagy

  Peter Fonagy, hoogleraar Hedendaagse psychoanalyse en ontwikkelingswetenschappen, is een van de grondleggers van de Mentalization-based Treatment (MBT).