GZ-psychologie magazine nr. 4, 2022

  Interview met Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger over transgenderzorg| De therapeutische relatie met hoogbegaafden | Focus op leefstijl

  Tjalling

  Interview Luk Gijs & Annelijn Wensing-Kruger: ‘Gz-psychologen zijn goed toegerust voor transgenderzorg’

  Transgenderzorg zal steeds vaker gaan plaatsvinden in regionale netwerken van ziekenhuizen en ggz-instellingen. Dat voorspellen Luk Gijs, emeritus hoogleraar Seksuologie (KU Leuven) en Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter van het Amsterdamse Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (Amsterdam UMC).

  Kees Korrelboom

  Column | Slachtofferhulp

  Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

  Rechten & plichten

  Grondrechten in het tuchtrecht | Een spiekbriefje voor tijdens het contracteren

  Boeken etc.

  Casusboek schematherapie | Handboek psychiatrie in de laatste levensfase | Een regenboog in jou | Homo Emoticus

  Nostalgie

  Column | Geven en nemen

  Zelf kan ik de titel van het boek van Rutger Bregman, 'De meeste mensen deugen', nog maar slecht verdragen.

  Opinie | Focus op leefstijl

  Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.

  Suïcidaliteit

  Casus | Omgaan met uitingen van suïcidaliteit

  Als gz-psycholoog word je geacht te weten wat je moet doen als een patiënt zich in een gesprek suïcidaal uit. Hierover is literatuur beschikbaar en er zijn multidisciplinaire richtlijnen opgesteld. Welke basisvaardigheden worden er van een gz-psycholoog verwacht?

  Vak in Beeld | Peter Fonagy

  Peter Fonagy, hoogleraar Hedendaagse psychoanalyse en ontwikkelingswetenschappen, is een van de grondleggers van de Mentalization-based Treatment (MBT).

  Artikel | De therapeutische relatie met hoogbegaafden

  Hoe kunnen therapeuten van hoogbegaafde cliënten de bij hen vaak optredende overdracht en tegenoverdracht zo hanteren dat er een goede behandelrelatie ontstaat of blijft bestaan?

  De keuzes van Luk Gijs en Annelijn Wensing-Kruger

  Opinie | Focus op leefstijl

  Behandelaren zien zich regelmatig geconfronteerd met een ongezonde leefstijl van patiënten. Vaak gaan ze eraan voorbij dat het heel belangrijk is om hierin zelf het goede voorbeeld te geven. Om verschil te maken, moeten we in de spiegel kijken.