GZ-psychologie nummer 5 2023

  Kees Korrelboom

  Koffie

  Aan het begin van iedere werkdag en kort na elke lunchpauze, stond er een rij wachtenden voor de koffieautomaat van de ggz-instelling waar ik werkte.

  Annemarie de Leng

  Veranderen voor verbetering

  Veel mensen hebben een hekel aan veranderingen. Ze vinden het lastig om zich aan te passen en vrezen dat ze erop achteruit zullen gaan; niet altijd ten onrechte, want verandering is regelmatig een synoniem voor verschraling, zeker binnen de ggz.

  stoelen in wachtkamer

  ‘Mijn cliënt had nog nooit zijn emoties gedeeld’

  Mijn ene cliënt was die man van begin veertig, die al vanaf jonge leeftijd dagelijks blowde en die daarnaast nog voor zijn twintigste zeer regelmatig cocaïne snoof.

  Maartje Schoorl

  Een roedel katten

  Psychologen zijn net katten, heb ik eens horen zeggen. Ze draaien om elkaar heen en halen naar elkaar uit, en ze blijven individualistisch. Psychiaters zouden dan meer als honden zijn; even tegen elkaar blaffen om duidelijk te maken wie er de baas is, en dan lekker samen rondrennen in een roedel

  krant

  Nieuws

  Kennisdossier mentale gezondheid jeugd | Verhoogd risico op kanker? | OCS behandelen met ACT? | EPA-patiënten vaker screenen op somatiek

  Kennisdossier mentale gezondheid jeugd

  Bezorgde man zittend op bank

  Verhoogd risico op kanker?

  Luchtvaartpsycholoog Katrien Vercauteren

  Katrien Vercauteren | ‘Ik doe alles om een piloot snel weer terug in de cockpit te krijgen’

  In GZ-psychologie komen regelmatig therapeuten aan het woord met boeiende specialismen. Maar een psycholoog die moeiteloos een Boeing 747 aan de grond zet, is zelfs voor deze rubriek tamelijk uitzonderlijk. Een interview met piloot en luchtvaartpsycholoog Katrien Vercauteren.

  Trudy Mooren

  Trudy Mooren | ‘Ik wil de beste zorg voor kinderen uit getraumatiseerde gezinnen’

  Eind vorig jaar hield Trudy Mooren haar oratie 'De consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties'. De leerstoel (Universiteit Utrecht) wordt gefinancierd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar Mooren sinds jaren individuele getraumatiseerde patiënten behandelt. Als bijzonder hoogleraar doet ze meer onderzoek naar de gevolgen van trauma voor onderlinge gezinsrelaties, en naar hoe hulpverleners daarmee moeten omgaan.

  hersenen podcast

  Recensies

  Boek Stop de piekertrein | Podcast Gekke Genen | Film Tengo sueños eléctricos

  boeken en kopje koffie

  Boeken etc.

  Seksueel gezond | De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie | COMET voor negatief zelfbeeld

  Rechten & plichten | Oog voor uitvoeringswerkelijkheid

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Door het veld opgestelde richtlijnen zijn daarbij belangrijk, maar niet allesbepalend, zo heeft een rechter recent geoordeeld.

  Wetboeken en weegschaal

  Rechten & plichten | Vergoeding van ggz-consultaties

  Als het aan de minister van langdurige zorg ligt gaan zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2024 consultaties van ggz-professionals ten behoeve van het sociaal domein vergoeden. Voorzichtigheid is geboden.

  Tienerjongen buiten op een trap

  Diagnostiek van het geweten: cliënt Job

  De auteurs beschrijven hoe ze een gewetensprofiel opstellen van Job, een 18 jarige adolescent, met het nieuwe instrument Beschrijvende diagnostiek van het geweten. Deze bijdrage sluit aan bij het gelijknamige artikel Beschrijvende diagnostiek van het geweten.

  twee studenten

  Optimaal samenwerken in de GZ-opleiding

  Hoe kom je tot een optimale samenwerking tussen organisaties in de praktijkopleiding, en wat zijn hierin de eerdere ervaringen van ggz-instellingen?

  Jong persoon met vuurwapen in de hand

  Beschrijvende diagnostiek van het geweten

  Het nieuwe instrument Beschrijvende diagnostiek van het geweten helpt gedragswetenschappers om een gewetensprofiel van cliënten op te stellen. Om de gewetensfunctie te kunnen benaderen, moet inzicht worden verkregen in drie domeinen: empathie, zelfbewuste emoties en morele ontwikkeling.