Home Tags Corona

corona

Corona

Vaccinatiestrategie COVID-19 GGZ

Psychologen werkzaam in de zorg behoren tot de vitale beroepen. Binnen de ggz wordt in de COVID-19 vaccinatiestrategie echter prioriteit gegeven aan een paar specifieke groepen binnen de ggz. Dit schrijft de minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dd. 4 januari 2021.
Corona

Nieuwe versie (8) richtlijn GGZ en corona

28 oktober 2020 is er nieuwe versie, versie 8, van de richtlijn GGZ en corona verschenen. Alle ggz zorgprofessionals die binnen instellingen en praktijken werken, vallen onder de categorie cruciale...
Corona

7e Herziening richtlijn Corona en GGZ

De 7e versie van de richtlijn Corona en GGZ is 2 oktober gepubliceerd op GGZ Standaarden door Akwa GGZ. In de richtlijn zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf Voorkomen van besmetting en in d...
Corona

Extra tegemoetkoming zorgaanbieders voor kosten corona-virus

Zorgaanbieders krijgen een bijdrage voor extra kosten door corona, zoals de bescherming van zorgverleners en patiënten onder andere met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om...
Corona

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Vanaf 23 juni 2020 kun je de continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.
Corona

Voorlopig laatste versie richtlijn ggz en corona

9 Juni jl. is de voorlopig laatste versie van de corona richtlijn ggz gepubliceerd.
Trauma

VR-bril helpt ic-patiënten hun trauma beter te verwerken

Patiënten die op de intensive care hebben gelegen, kunnen met een VR-bril hun eventuele trauma beter verwerken. De bril wordt een belangrijk hulpmiddel op de nieuwe COVID-19 poli van het EMC in Rotterdam. Zo bericht EenVandaag.
Corona

Testen op Corona ook mogelijk voor vrijgevestigde psychologen

De GGD/GHOR geeft uitvoering aan het beleid van het RIVM, waaronder het testen van zorgprofessionals buiten zorginstellingen. Ook vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de zorg kunnen getest worden.  

4e Herziening richtlijn Corona en GGZ

De 4e versie van de richtlijn Corona en GGZ is 1 mei jl. gepubliceerd op GGZ Standaarden door Akwa GGZ. Deze versie zet weer enkele stappen in het opstarten van de ggz in Nederland.

Minder aanmeldingen voor psychiatrische zorg

Sinds de strenge coronamaatregelen is het aantal aanmeldingen voor de psychiatrische zorg fors gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van NRC en een inventarisatie van GGZ Nederland. Het aantal aanmeldingen is gehalveerd.