Home Magazine Gesignaleerd

Gesignaleerd

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Vrijwel elke zorgverlener kent patiënten met wie het lastig samenwerken is. Zij zwengelen bijvoorbeeld om de haverklap discussies aan en/of zorgen elke keer dat het spreekuur uitloopt.

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Tussen mensen In dit boek beschrijven Nuyts en Sels hun fascinatie voor de onderlinge relaties tussen mensen, voor hoe relaties ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen. Om een vinger te leggen op de es...

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

ADHD is een neurobiologische stoornis die niet alleen bij kinderen voorkomt, maar ook bij volwassenen. Op latere leeftijd kunnen de gevolgen voor werk, eigenwaarde en sociale contacten heel nadelig zijn. Medicatie is soms effectief, maar vaak niet voldoende.

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

‘Our original series takes you into the antechamber of intimate moments. Here, we learn, explore, and experience alongside the couples who have been gracious enough to let us in.’

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Op 15 juni jongstleden presenteerde psychiater Esther van Fenema haar boek Het ontstemde brein. Van Fenema is als psychiater verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en richtte daar de ‘muziekpoli’ op, een polikliniek voor beroepsmusici.

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer schreef dit boek in nauwe samenwerking met hoogleraar evidence-based psychiatrie Ton van Balkon.

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Terwijl een van de zwaarste stormen uit de Nederlandse geschiedenis over ons land raasde, schreef de NVGzP op 18 januari 2018 ‘geschiedenis’. Het 20-jarig bestaan van de gz-psycholoog en het 5-jarig bestaan van de NVGzP waren aanleiding voor het organiseren van het congres ‘Dilemma’s en innovaties in de diagnostiek’. Een verslag.

Gesignaleerd

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Gesignaleerd

Onlangs lanceerden psychiaters en psychiaters in opleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een website met informatie over de psychiatrie in de meest brede zin van het woord.

Gesignaleerd

In België komt er eindelijk beweging in de positie van de klinisch psycholoog. Tot nog toe kwam consultatie bij een vrijgevestigd psycholoog niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar, op enkele uitzonderingen na; waarbij de zorg veelal werd vergoed op vrijwillig initiatief van de ziekenfondsen. Maar onlangs heeft de federale regering in haar zomerakkoord een jaarlijks budget van 22,5 miljoen euro gereserveerd voor de vergoeding van psychologen in de eerste lijn.