GZ-psychologie nr. 5, 2020

  Interview met Ernst Bohlmeijer | De angst te lijf in Virtual Reality | Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis

  GZ-psychologie nr. 5 is uit | Strafbankje

  Diederik de Rooij, redacteur van GZ-psychologie, schrijft in de rubriek 'rechten en plichten' over een opmerkelijke tuchtzaak waarin het tuchtrecht zijn doel voorbij schiet. Doel van het tuchtrecht is niet het bestraffen van zorgverleners, maar het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. Echter, zorgverleners ervaren een klacht vaak juist wel als straf.

  ‘Therapie moet cliënten stimuleren te tonen wat ze in hun mars hebben’

  Een behandeling moet niet alleen de psychische stoornis aanpakken, maar ook het welbevinden van de patiënt. Die opvatting wint in Nederland snel terrein en om dat doel dichterbij te brengen, werkt onderzoeker Ernst Bohlmeijer in Enschede aan interventies op het grensgebied van positieve psychologie en e-health.

  nieuws

  Meer sociaal contact tijdens COVID-19 | Hersengymnastiek | Staar je niet blind op de zin van het leven, maak zin! | Behandeling via beeldbellen

  De angst te lijf in Virtual Reality

  Virtual Reality is aan een opmars bezig, ook in therapie. Steeds meer cliënten vragen naar de mogelijkheden van VR en steeds vaker bieden behandelaars VR-therapie aan. Hoe werkt het en wat zijn de voordelen? Een voorbeeldcasus VR.

  Skinner’s ‘Air Crib’

  Voor zijn tweede kind bedacht Skinner in 1944 een 'air crib': een compacte, klimaat gecontroleerde omgeving. In de strenge winters van Minnesota (VS), waar zijn gezin woonde, moesten baby's vooral warm blijven.

  Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis?

  Tussen autisme en persoonlijkheidsstoornissen bestaan overeenkomsten en verschillen, met name in het interpersoonlijk functioneren. Voor de behandeling en een goed therapeutisch contact moeten ggz-hulpverleners daarvan op de hoogte zijn.

  Gekkigheid in de beroepsopleidingen

  Mythes in de ggz

  De ggz laat zich nauwelijks beïnvloeden door uitkomstdata, in de sector gaat veel geld om en verschillende inzichten over hoe de ggz zou moeten functioneren, spreken elkaar tegen.

  Belichaamde zorg, belangrijker dan ooit

  De huidige coronacrisis maakt ons meer dan ooit bewust van die kwetsbaarheid. Ons lichaam is kwetsbaar, en de zorg - als antwoord daarop - kan die kwetsbaarheid verder vergroten. Goede zorg vraagt daarom om een 'getrainde waarneming': is wat ik nu met je doe, ook wat je nodig hebt?

  Boeken etc.

  Handboek leefstijlgeneeskunde | Zorg, zingeving en waardigheid | De Duikelaar | Imaginaire rescripting

  ‘Wij stellen hoge eisen, maar bieden medewerkers ook veel kansen’

  De meeste klinisch psychologen denken na hun afstuderen niet meteen aan een toekomst als ondernemer. Maar ceo Tine Daeseleire van The Human Link zou niet anders meer willen.

  Rechten & plichten

  De markconforme vergoeding: het blijft getrouwtrek | Tuchtrecht: de aanval blijkt niet de beste verdediging

  De jeugdige illusie van onkwetsbaarheid

  Ali van 14 jaar, afkomstig uit Syrië, heeft zijn leven beëindigd. De dreiging terug te moeten keren naar Spanje, waar zijn gezin asiel was verleend, was hem te veel. Ali wilde in Nederland blijven, hij wilde cardioloog worden.