GZ-psychologie nr. 6, 2017

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  Positief geluid over negatieve bevindingen

  Negatieve bevindingen van wetenschappelijk onderzoek hebben een grote kans om niet gepubliceerd te worden.

  Nieuws

  Maar liefst een op de zeven ouderen voldoet aan de criteria voor een depressieve stoornis. Onze vergrijzende samenleving vraagt om oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat een van de voorspellers van een depressie bij ouderen subthreshold symptoms zijn: depressieve klachten die net niet voldoen aan de criteria van een depressieve stoornis.

  Nieuwbakken ervaringswerker

  Hoe heb jij dat toen gedaan? vroeg ze. Ik keek haar aan en stond met mijn mond vol tanden. Vers van de opleiding begon ik aan mijn eerste week als ervaringsdeskundige in de zorg. Een collega had me gevraagd eens langs te gaan bij een jonge vrouw die kampte met depressie.

  Tegen de stroom in: de netwerktheorie

  In World Psychiatry , het periodieke tijdschrift van de World Psychiatric Association, verscheen begin dit jaar een opmerkelijk artikel van onderzoeker Denny Borsboom. Volgens de Amsterdamse hoogleraar in de Grondslagen van de psychologie (UvA) worden psychische stoornissen onterecht beschouwd als ziektes waarvan de symptomen worden veroorzaakt door één onderliggend psychologisch of neurologisch ‘defect’.

  Koudwatervrees

  De traumabehandeling van Thomas, vader in een gezin dat nu drie maanden in behandeling is (MST-CAN), is nog in de opstartfase. Het is een man met een sterke mening over hoe hij wil dat de dingen verlopen.

  De bronnen van het recht

  Het recht is meer dan alleen dat wat er in de wet staat; als juristen een uitspraak doen over hoe ‘het recht’ werkt, baseren zij zich op veel meer dan alleen wetteksten.

  Controle sandwich ggz

  De controle sandwich is de stapeling van controlemechanismes waar een zorgaanbieder mee geconfronteerd wordt.

  Diagnostiek bij patiënten met een migratieachtergrond

  Hulpverleners nemen vaak psychodiagnostische tests af bij cliënten met een migratieachtergrond, ook al zijn die tests vaak niet voor deze cliënten ontwikkeld, gevalideerd of genormeerd. De COTAN lanceerde in 2015 een fairness matrijs om de bruikbaarheid van tests in een interculturele context te beoordelen. Ook valt te leren van de ervaringen die professionals hebben opgedaan met casuïstiek.

  Gesignaleerd

  In België komt er eindelijk beweging in de positie van de klinisch psycholoog. Tot nog toe kwam consultatie bij een vrijgevestigd psycholoog niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar, op enkele uitzonderingen na; waarbij de zorg veelal werd vergoed op vrijwillig initiatief van de ziekenfondsen. Maar onlangs heeft de federale regering in haar zomerakkoord een jaarlijks budget van 22,5 miljoen euro gereserveerd voor de vergoeding van psychologen in de eerste lijn.

  Steengoede titel, steengoed boek

  Onlangs verscheen het zelfhulpboek Laat ze maar denken. Tem je sociale angst van psychotherapeut Rob Faltin. Het is een zelfhulpboek met oefeningen waarin mensen zichzelf blootstellen aan sociaal ongemak om van hun sociale angst af te komen. Een boekrecensie.

  Hoe herken je PTSS bij kinderen en jongeren? Stel rake vragen!

  Lang niet alle kinderen en jongeren die klachten ontwikkelen na een traumatische ervaring, krijgen daarvoor de behandeling die zij nodig hebben. Deels komt dit doordat er te weinig over trauma en de mogelijke gevolgen ervan gesproken wordt; trauma blijkt een lastig te bespreken thema, ook voor psychologen.

  ADHD en hersenen: First do no harm!

  Begin dit jaar verscheen er in het internationale vaktijdschrift Lancet Psychiatry1 een merkwaardig artikel over ADHD en hersenomvang, want de conclusies van de 82 auteurs staan haaks op hun resultaten en bevindingen. Waarom overdrijven of verdraaien sommige wetenschappers hun bevindingen, en met welke gevolgen?

  Daar mogen we van Arianne niet meer over praten

  Ik werk al een half jaar met een tweeling van drie die op de leeftijd van vier maanden in een pleeggezin is geplaatst vanwege huiselijk geweld. Het ging er thuis behoorlijk heftig aan toe; toen de vader zijn oudste zoon in de voortuin met een kettingzaag in tweeën probeerde te zagen, rekende de politie hem in. De jongens bleven hun moeder drie keer per week zien, omdat het plan was dat ze weer bij haar zouden gaan wonen.

  Netwerken in de ggz

  Op 8, 9 en 10 november organiseert de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) het najaarscongres 2017. Het thema is netwerken. Zo wordt er gesproken over de netwerktheorie, maar bijvoorbeeld ook over hoe vrienden en familie het beste bij de behandeling betrokken kunnen worden. Een preview.