GZ-psychologie nr. 3, 2017

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  Diagnose op afstand

  In de media is de afgelopen maanden nogal wat te doen over professionals die bekende mensen diagnosticeren op afstand, zonder ze zelf onderzocht te hebben. En de aanleiding? Donald Trump natuurlijk. Er is zelfs een nieuwe diagnose in omloop, ‘Trumpisme’, met de volgende symptomen: doet loze beloften, verzint dingen, excuseert zich nooit, vernedert tegenstanders.

  Nieuws

  In vrijwel elke behandeling vloeien er weleens tranen en in de behandelkamer is de vertrouwde tissuedoos niet weg te denken. Maar zijn deze tranen alleen van onze cliënten, of ook van onszelf?

  Gekkenwerk

  Wellicht heeft u moeite met de term ‘gek,’ een woord dat mensen angst inboezemt en dat een taboe vormt in onze samenleving. Overigens betekent ‘gek’ volgens Van Dale niet alleen ‘krankzinnig of gestoord’, maar kan een gek ook ‘een met de wind meedraaiende schoorsteenkap’ zijn, of ‘een sluiting aan een deurklink’.

  ‘Zeventig procent van alle patiënten met een eetstoornis is geholpen met CBT-E’

  Eetstoornissen zijn lastig te behandelen, maar de Amsterdamse kliniek Novarum boekt goede resultaten met CBT-E. Deze therapievorm is ontwikkeld door Christopher Fairburn, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Oxford.

  Elske van den Berg:‘Wij zijn zeer tevreden over CBT-E’

  In 2015 nam Novarum een rigoureuze beslissing: van de ene op de andere dag stapte het behandelcentrum over op de behandelmethode CBT-E voor eetstoornissen. ‘Een prima beslissing’, zo concludeert klinisch psycholoog en directeur behandelzaken Elske van den Berg anderhalf jaar na de invoering van het nieuwe protocol. ‘Het percentage succesvolle behandelingen is bij ons nu al met tien procent gestegen.’

  Rechten en plichten

  Het recht is er om zaken voor burgers zo duidelijk mogelijk te regelen. Daartoe zijn er tienduizenden wetten en andere regelingen, die voor zoveel mogelijk situaties duidelijk maken hoe burgers onder bepaalde omstandigheden moeten handelen. Dat is goed, want dan weten burgers waar zij aan toe zijn.

  Goede hulpverlening aan suïcidale jongeren

  Suïcidale jongeren stellen hulpverleners voor lastige opgaven. Veel hulpverleners vragen zich af: wat is het risico op een dodelijke afloop, wanneer moet ik ingrijpen, en hoe?

  Gesignaleerd

  Bij kindermishandeling is vaak ook de relatie tussen de ouders van het mishandelde kind verstoord. Wie heeft dan bijvoorbeeld het ouderlijk gezag en wie moet toestemming voor een ggz-behandeling van het kind geven? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vragen waarmee een ggz- of jeugdzorgprofessional zich geconfronteerd ziet bij kindermishandeling.

  Jong adolescente vluchtelingen: drie casussen

  Vluchtelingenjongeren vormen soms een lastig te behandelen patiëntengroep. Een traumabehandeling is niet altijd nodig. Soms is andere problematiek belangrijker en dan kan (ook) worden ingezet op gedragstherapie, groepstherapie en/of inzichtgevende therapie. Een verslag van drie behandelcasussen.

  Psycholoog in Kenia Van briljante student tot alcoholist

  Psycholoog Douwe Visser werkte tot voor kort samen met zijn vrouw voor Saint Martin, een lokale ngo in Kenia. Hij werkte er in de psychiatrie en verslavingszorg, gaf er trainingen en workshops en versterkte de organisatie in counseling. In deze blog geeft hij een indruk van zijn werk als behandelaar.

  Vier psy-beroepen in de Wet BIG, wie zit daarop te wachten?

  De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van psychologen (NIP) pleiten voor opname van twee nieuwe beroepen in de Wet BIG: de orthopedagoog-generalist en de kinderen jeugdpsycholoog. Een onzalig plan, zo betogen Peter van Drunen en Cees van der Staak.

  ‘De orthopedagoog-generalist is een expert in de opvoedingsrelatie’

  De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) pleit ervoor om de orthopedagoog-generalist onder te brengen in de Wet BIG. Directeur Marlies Post: ‘We willen borgen dat de orthopedagoog-generalist als de expert voor specifieke cliëntengroepen kan functioneren. Voor de wet is het BIG-register daarvoor soms leidend.’ Een ingezonden brief over de meerwaarde van de orthopedagoog-generalist.

  ‘Laten we ophouden elkaar te beschadigen’

  Het NIP pleit ervoor de Kinder- en Jeugdpsycholoog (wel) onder te brengen in de Wet BIG. Een toelichting.

  Down Under: Freddy is dead

  Als je dertienjarige zoon omkomt bij een auto-ongeluk waarbij jij de bestuurder was, hoe kom je dan met jezelf in het reine? Behandelaar Sandy wilde een cliënt van haar met me bespreken die dat had meegemaakt en ze nodigde me daarom uit voor een bakje koffie.