GZ-psychologie nr. 4, 2018

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  Het dak op

  De meeste mensen die in de ggz werken, hebben het druk. Niet lang geleden sprak de FNV zelfs van een veel te hoge werkdruk, met veel werkverzuim tot gevolg. Gelukkig schijnt het dat de kwaliteit van de zorg hierdoor niet in het gedrang komt. Maar druk is het wel. Tel daar je privéleven bij op – inclusief quality time met je partner, je kinderen helpen met huiswerk, halen en brengen naar vriendjes en sport, vrienden, familie, hobby’s en voor sommigen ook nog mantelzorg – en er blijft weinig tijd over voor andere dingen.

  Nieuws uit de wetenschap

  Al decennialang discussiëren onderzoekers over het belang van de therapeutische alliantie. Sommigen geloven dat dit het belangrijkste element uit de therapie is, terwijl anderen vooral geloven in werkzame interventies.

  Comfortzone

  Begin deze maand was ik bij de Dag van de Ervaringsdeskundige. Deze dag was in Groningen, dus voor mij een thuiswedstrijd. Er waren presentaties, workshops, een lekkere lunch en natuurlijk collega’s uit alle windstreken.

  Beschermt autisme tegen cognitieve achteruitgang? In gesprek met Hilde Geurts

  Het lijkt niet onaannemelijk dat mensen met autisme op latere leeftijd in toenemende mate last krijgen van aandoeningen zoals dementie. Maar recent onderzoek suggereert juist het tegendeel. Aan de Universiteit van Amsterdam probeert hoogleraar neuropsychologie Hilde Geurts een nog vrijwel braakliggend onderzoeksterrein te ontginnen.

  Het beroepsgeheim: een internationale zaak?

  De wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim is in ieder land anders. Alhoewel het beroepsgeheim in Nederland tamelijk absoluut is, kan het doorbroken worden wanneer sprake is van een ernstig en concreet gevaar voor de patiënt en/of anderen. Ook zijn er situaties waarin het doorbreken van het beroepsgeheim verplicht is.

  Extra geld voor de ggz, of alleen op papier?

  De wetgeving rondom het medisch beroepsgeheim is in ieder land anders. Alhoewel het beroepsgeheim in Nederland tamelijk absoluut is, kan het doorbroken worden wanneer sprake is van een ernstig en concreet gevaar voor de patiënt en/of anderen.

  Met alcoholpensioen: adaptatiebevorderende behandeling bij ouderen

  Adaptatiebevorderende behandeling is een zinvol alternatief voor intensieve psychotherapie en een steunend-structurerende behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd. In dit artikel wordt een behandeling beschreven van een oudere man die na zijn pensionering verviel in excessief alcoholgebruik door maatschappelijk rolverlies, o.a. doordat zijn positieve zelfbeeld na zijn pensioen niet langer werd bekrachtigd.

  Nieuwtjes en wetenswaardigheden

  Op 15 juni jongstleden presenteerde psychiater Esther van Fenema haar boek Het ontstemde brein. Van Fenema is als psychiater verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en richtte daar de ‘muziekpoli’ op, een polikliniek voor beroepsmusici.

  De behandeling van religieuze dwang

  In de praktijk is religieuze dwang een lastig te behandelen dwangstoornis. Ook cognitieve gedragstherapie lijkt daarbij weinig effectief. Wat maakt religieuze dwang zo behandelresistent en hoe kan de behandeling van religieuze dwang verbeterd worden?

  Klinische neuropsychologie: een must voor de gz-psycholoog?

  De klinische neuropsychologie is een relatief jong vakgebied dat in de tweede helft van de vorige eeuw tot ontwikkeling kwam. Sinds 2008 wordt de klinisch neuropsycholoog officieel erkend als tweede specialisme binnen de gezondheidszorgpsychologie, naast de klinisch psycholoog. Maar wat doet een klinisch neuropsycholoog precies en wat moet de gz-psycholoog weten van de neuropsychologie?

  Psychologie tussen wetenschap en praktijk: welk perspectief kies je?

  Marrik van Rozendaal reageert op de interviews met Arnoud Arntz, Maartje Schoorl en Sako Visser in GZ-psychologie nr. 2. Via de volgende links zijn de oorspronkelijke artikelen te lezen: https://mijn.bsl.nl/arnoud-arntz-de-gz-opleiding-moet-een-academische-opleiding-zijn/15788462 en https://mijn.bsl.nl/sako-visser-en-maartje-schoorl-hoofdopleiders-moeten-meer-politi/15788466

  Onderbuikgevoelens

  ‘Het geeft me een onderbuikgevoel’, zeg ik tegen mijn supervisor, psychiater en medetherapeuten bij de wekelijkse MST-CAN-supervisie. ‘Het gezin blijft maar zeggen dat het goed gaat, maar ik vertrouw het niet!’ We zijn inmiddels aangekomen bij maand vijf van de behandeling. Vader, moeder en de kinderen geven aan dat er geen incidenten meer zijn geweest.