GZ-psychologie nummer 1 2024

  Cover GZP 1 2024 foto van Hilgen Smit
  foto: Christiaan Krop
  Michel Reinders

  Echte Helden

  Therapeuten zorgen beter voor anderen dan voor zichzelf. Dat is hun kracht en zwakte tegelijk.

  Maartje Schoorl

  Cheerleader

  We zijn het er bijna allemaal wel over eens; de wetenschap zou erop vooruitgaan als praktijkkennis beter wordt benut en de praktijk zou meer kunnen profiteren van wetenschappelijke inzichten.

  Herhaalmotoriek

  Martine is een markante verschijning met felgekleurd brilmontuur en blauw, opgeschoren haar. Ze is bescheiden, iets voorbij de dertig, en komt voor onderzoek naar een mogelijke autismespectrumstoornis (ASS).

  Annemarie de Leng

  Pijnklachten

  Volgens schattingen hebben zo'n drie miljoen Nederlanders last van chronische pijn. Hierdoor ervaren veel van hen psychische klachten zoals somberheid, angst, eenzaamheid en stress.

  No smoking sign in coffee bar

  Rechten & plichten | Mijn huis, mijn regels

  Van cliënten die bij een ggz-instelling verblijven wordt logischerwijs verwacht dat zij zich aan de huisregels houden.

  Wetboeken en weegschaal

  Rechten & plichten | Niet-ingediende klachten behandelen

  Voor de meeste onderdelen van het recht geldt dat een rechter een lopende zaak niet uit eigen beweging groter mag maken, of kwesties in behandeling nemen waarover geen klacht is ingediend. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geldt dit ook voor het medisch tuchtrecht.

  Omer van den Bergh

  Interview Omer van den Bergh | ‘Als ik zeg dat alle klachten tussen de oren zitten, komt iedereen in opstand’

  Bij een gezondheidsklacht gaan we er min of meer automatisch vanuit dat die een uitvloeisel is van een fysiologische disfunctie, dat er met andere woorden iets mis is in het lichaam. Maar we vergeten dat onze hersenen ertussen zitten.

  bruid en bruidegom poppetjes op bruiloftstaart

  Betrek partners bij de behandeling

  Hoewel er binnen de ggz brede consensus bestaat over dat naasten vanaf het begin bij een behandeling betrokken moeten worden, wordt de individuele problematiek van de patiënt doorgaans centraal gesteld en is er minder oog voor de samenhang met de partnerrelatie en/of ouder-kindrelatie(s).

  Hilgen Smit

  Interview Hilgen Smit | ‘Wij zijn in instellingen vaak de spin in het web’

  Bijna een jaar geleden kreeg verpleegkundig specialist Hilgen Smit een lintje vanwege haar baanbrekende werk voor de professionalisering van haar beroep. Tegenwoordig werken verpleegkundig specialisten in de ggz op voet van gelijkheid met psychiaters en psychologen, vertelt zij, maar de acceptatie van de nieuwe beroepsgroep verliep niet zonder slag of stoot.

  krant

  Nieuws

  RCT: Online rouwbehandeling na COVID-19 | De moleculaire pathologie van suïcide | Kennisagenda KOPP/KOV | Testosteron als hulpmiddel bij exposuretherapie?

  Jong meisje en pubermeisje in sneeuwlandschap

  Casus | Opgroeien met ADHD: van kleuter tot studente

  Als hulpverlener doen we diagnostisch onderzoek en vervolgens geven we vaak voor enkele maanden een behandeling, waarna het zorgverleningstraject beëindigd wordt en het kind uit ons zicht verdwijnt. Hoe het daarna verder gaat met het kind of de jongere weten we doorgaans niet. Een casus over het verloop van ADHD.

  illustratie

  Film- en podcastrecensie

  Kweekje, mi kwekipikin | Je verrai toujours vos visages

  boeken en kopje koffie

  Boeken etc.

  Het leven is zwaar, filosofie van de tegenslag | AMBIT in de praktijk | Impact vanuit veerkracht | Trauma en disfunctioneel zelfbeeld

  Volwassen man met kleuter op schoot eten samen een ijsje

  Schuldgevoel na seksueel misbruik

  Schuldgevoelens van slachtoffers van seksueel misbruik kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van het seksueel misbruik.