GZ-psychologie nr. 1, 2018

  Fotografe: Aleid Denier van der Gon

  Bright days, dark moods

  Heeft u de meest deprimerende maand net achter de rug? Zit u er middenin? Of moeten de moeilijke maanden nog komen? Volgens de omstreden en onnavolgbare ‘wetenschappelijke’ formule van de Britse psycholoog Cliff Arnall bevindt de dag waarop mensen zich het meest zwaarmoedig voelen zich in januari.

  Nieuws uit de wetenschap

  Psychiatrische diagnoses zijn ontstaan om met name de biologische kenmerken van stoornissen te clusteren en systematisch in te delen. Later, onder psychiater Emil Kraepelin (1856-1926), werd hiervoor ook een theoretische grondslag gelegd.

  Dagboek

  Dagboek schetst een rommelig, verward maar desalniettemin duidelijk beeld van hoe het was: de psychiatrie anno 2008-2009.

  Matthias Berking: ‘In psychotherapie wordt nog te veel gepraat’

  Een driedaagse training om patiënten beter te leren omgaan met hun negatieve emoties. Volgens de Duitse psycholoog Matthias Berking (46) kan zo’n training een waardevol onderdeel zijn van veel vormen van psychotherapie.

  Eindsprint

  Maandagochtend. Ik open nog even mijn mail voordat ik op huisbezoek ga. Nieuwsgierig of er sinds vrijdagmiddag 17.00 uur nog iets gebeurd is in mijn drie gezinnen. Ik verwacht geen crisistelefoontjes, omdat het momenteel redelijk rustig is bij iedereen, maar dan toch telefoon: ‘Hè, crisis bij Jamal?!’

  Mag de patiënt een sessie opnemen?

  Er is de laatste tijd veel te doen over het opnemen van gesprekken door patiënten. In 2016 liet de toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers zelfs aan de Tweede Kamer weten dat ze het verstandig zou vinden als patiënten gesprekken met hun artsen opnemen.

  Bent u voorbereid op de Algemene Verordering Gegevensbescherming?

  Vanaf 25 mei 2018 krijgen zorgaanbieders er veel verplichtingen bij, om de privacy- en gegevensbescherming te bevorderen. Nieuw is bijvoorbeeld dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgaanbieders verplicht om een boekhouding bij te houden, om aan te kunnen tonen dat hun privacyhuishouding op orde is.

  Multiconceptuele en multimethodische persoonlijkheidsdiagnostiek

  Het uitsluitend classificeren van persoonlijkheidsstoornissen volgens de DSM staat al jaren ter discussie; vanwege de lage validiteit, excessieve comorbiditeit, en beperkte klinische bruikbaarheid. 1 Het is dan ook raadzaam om in de psychodiagnostiek ook het bredere functioneren van patiënten te onderzoeken. Over multiconceptuele en multimethodische persoonlijkheidsdiagnostiek.

  Gesignaleerd

  Nieuwtjes en wetenswaardigheden

  ‘Een effectieve angsttherapie helpt je niet van je angst af, maar van de angst voor je angst’

  Onlangs was de Amerikaanse hoogleraar en vooraanstaande angstexpert Michelle Craske op werkbezoek in Leuven, bij haar Vlaamse collega Dirk Hermans, hoogleraar Klinische psychologie en directeur van het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologievan de KU Leuven. Zij spraken er over de behandeling van angst; over exposure, inhibitorisch leren en over hun internationale samenwerking.

  Down under: De verdwenen schildpad

  Gz-psycholoog Arianne Struik is directeur van het Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) in Scarborough (Perth, West- Australië) dat gespecialiseerd is in de behandeling van getraumatiseerde kinderen en hun families. Ze is auteur van het boek Slapende Honden? Wakker maken! Als ‘flying psych’ behandelt ze getraumatiseerde kinderen en volwassen in afgelegen gebieden.

  EMDR bij sexting: Een leidraad voor behandeling

  In de Jeugd-GGZ melden zich steeds vaker jongeren met psychische problemen die zijn ontstaan nadat hun naaktbeelden zonder toestemming zijn verspreid of misbruikt om er seksueel contact mee af te dwingen. Niet alleen het weghalen van die beelden op digitale media is dan van belang, het slachtoffer moet de herinneringsbeelden van wat hem of haar is overkomen ook kunnen verwerken. In dit artikel bespreken we de toepassing van EMDR in de behandeling van slachtoffers van online seksueel geweld.

  Onderzoek naar de therapeutische relatie: golden oldie of toekomstmuziek?

  In verschillende richtlijnen en zorgstandaarden wordt benadrukt dat het voor het effect van de behandeling van patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) belangrijk is om te investeren in een goede therapeutische relatie. Toch is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar hoe je een goede therapeutische relatie met EPA-patiënten opbouwt en in standhoudt.